Privacyverklaring

Bij het verlenen van diensten in mijn coachingspraktijk verwerk ik persoonsgegevens. In deze verklaring informeer ik u over hoe ik met uw persoonsgegevens omga.

 1. Algemeen

De persoonsgegevens worden verwerkt door Wendy van Herk-Stam, eigenaresse en oprichtster van Abigail Coaching, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 71626670, Weegbree 36, 2831VP Gouderak. U kunt mij bereiken via 06 237 089 74 of via info@abigailcoaching.nl.

 1. Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien u gebruikmaakt van mijn diensten of mij opdracht geeft uw minderjarig kind te begeleiden, gebruik ik voor deze begeleiding uw en uw kinds persoonsgegevens. Bijvoorbeeld wanneer u contact met mij zoekt per telefoon, e-mail, via de website, tijdens een gesprek of op andere wijze.

 1. Welke persoonsgegevens verwerkt Abigail Coaching?

Abigail Coaching verwerkt persoonsgegevens uit de volgende categorieën;

 • Naam, adres, woonplaats, ofwel NAW-gegevens;
 • Gegevens om contact met u te kunnen opnemen, zoals telefoonnummer en e-mailadres;
 • Gegevens die u heeft ingevuld op het intakeformulier of contactformulier;
 • Aantekeningen tijdens coachingssessies;
 • Inhoud van communicatie per e-mail en telefoon, zoals bijvoorbeeld WhatsApp-berichten en e-mails.
 1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@abigailcoaching.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 1. Voor welke doeleinden worden deze persoonsgegevens gebruikt?

Abigail Coaching gebruikt deze persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, te weten:

 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het klantenbestand;
 • Het kunnen onderhouden van contact met u;
 • Het bieden van een persoonlijk, op maat gemaakt coachingstraject of groepstraining;
 • Administratieve handelingen verrichten, zoals agendabeheer;
 • Facturatie;
 • Innen van gelden en het indien nodig overgaan tot incassomaatregelen;
 • Marketingdoeleinden;
 • Analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Opvolgen van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen.
 1. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Abigail Coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 1. Waarop is het verwerken van deze persoonsgegevens gebaseerd?

Uw persoonsgegevens of die van uw kind worden verwerkt om de begeleidingsovereenkomst van het coachingstraject of groepstraining goed uit te kunnen voeren. Daarnaast kunnen deze gegevens worden verwerkt om wettelijke verplichtingen op te volgen, zoals bijvoorbeeld het fiscaal recht. Daarnaast verwerkt Abigail Coaching uw persoonsgegevens of die van uw kind om hieronder genoemde belangen te kunnen behartigen:

 • Ter bescherming van de financiële belangen van Abigail Coaching;
 • Ter verbetering van de dienstverlening;
 • Ter beveiliging en beheer van interne systemen.
 1. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden zonder expliciete toestemming

Abigail Coaching verstrekt uw gegevens niet aan derden, met uitzondering van, indien noodzakelijk:

 1. Een incassobureau;
 2. Een rechterlijk bevel;
 3. Een andere wettelijke verplichting.
 1. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden met toestemming

Enkel wanneer u hiertoe schriftelijk akkoord heeft gegeven en wanneer van toepassing, verstrekt Abigail Coaching uw persoonsgegevens aan derden zoals een school, een werkgever, arts, hulpverlener, coach of therapeut. U geeft dan specifiek toestemming over wat er gedeeld zal worden. Intervisies met collega’s kan plaatsvinden, maar daarbij blijft u anoniem. Ook voor het plaatsen van uw recensie vraagt Abigail Coaching u eerst om toestemming.

 1. Het doorgeven van uw gegevens buiten de EU

Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer uw gebruik maakt van Google Analytics via mijn website, Facebook, LinkedIn en Instagram in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

 1. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens of die van uw kind zullen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk, voor de doeleinden die in deze verklaring worden opgesomd. Dit houdt in dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om tot de betreffende doelen te komen. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard blijven volgens de wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

 1. Uw rechten omtrent uw persoonsgegevens bij Abigail Coaching

Uw heeft het recht om Abigail Coaching te verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien. Binnen 1 maand na het ontvangst van uw verzoek, ontvangt u een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien u daarin onjuistheden opmerkt, kunt u Abigail Coaching een verzoek doen om uw gegevens aan te passen of te verwijderen.

Persoonlijke aantekeningen van Abigail Coaching vallen buiten het inzagerecht. U mag Abigail Coaching uiteraard wel op ieder moment verzoeken de aantekeningen over uw traject of het traject van uw kind, te wissen.

Daarnaast heeft u het recht om Abigail Coaching te verzoeken om een overdracht van uw persoonsgegevens of u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of die van uw kind wegens persoonlijke omstandigheden. Abigail Coaching verzoekt u om dit bezwaar eerst kenbaar te maken bij Abigail Coaching.

Verzoeken aangaande deze privacyverklaring kunt u sturen naar Abigail Coaching – Wendy van Herk-Stam, via info@abigailcoaching.nl.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 1. Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden aangepast door Abigail Coaching. De nieuwste versie vindt u altijd op www.abigailcoaching.nl. U kunt de verklaring met regelmaat raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Datum laatste aanpassing: 16 augustus 2018.